Σχετικά με το πρόγραμμα

 

Ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας Swissgolden είναι σχεδιασμένο για την αγορά και την πώληση του επενδυτικού χρυσού σε ράβδους.
Οι ράβδοι χρυσού αγοράζοναι και πουλιόνται μέσω Ηλεκτρονικού καταστήματος σε οποιαδήποτε ποσότητα και οποιαδήποτε αξιοπρέπεια από 1 έως 100 γραμμάρια.
Οι ράβδοι παραδίδονται μέσω ασφαλισμένου ταχυδρομείου ή μπορούν να ληφθούν, μετά από προηγούμενη συμφωνία, μέσω τμήματος παραδόσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο ή να μείνουν για αποθήκευση σε μια πιστοποιημένη αποθήκη των πολύτιμων μετάλλων.
Το κόστος της παράδοσης καθορίζεται από την ταχυδρομική υπηρεσία. Το εκτιμώμενο κόστος παράδοσης είναι 55 ευρώ.
Το κόστος της αποθήκευσης του χρυσού είναι 0,1% ανά μήνα από την αξία του χρυσού που βρίσκεται αποθηκευμένο ατην αποθήκη κατά την πρώτη ημέρα του κάθε μήνα.

Για την αγορά του επενδυτικού χρυσού, πρέπει:
Να εγγραφείτε στο Ηλεκτρονικό κατάστημα.
Να βεβαιωθεί η ταυτότητά σας. Για να το κάνετε, πηγαίνετε στο [Προφίλ / Τα έγγραφά μου], και ανεβάστε ένα σαρωμένο αντίγραφο του διαβατηρίου, του λογαριασμού κοινής ωφελείας ή μια άδεια διαμονής σας.
Επιλέξτε μπαρ και να δώσετε την παραγγελία
Στο Ηλεκτρονικό κατάστημα θα είναι ανοιχτό ένα λογαριασμό Ευρώ για τον Αγοραστή για την περαιτέρω υπηρεσία της Παραγγελίας.
Κατά την πληρωμή της Παραγγελίας και των υπηρεσιών της Εταιρείας από τον Αγοραστή μέσω τραπεζικού εμβάσματος, η εταιρεία Swissgolden θα εκδώσει ένα τιμολόγιο για την πληρωμή. Το τιμολόγιο θα αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Αγοραστή, η οποία ορίστηκε κατά τη διάρκεια της εγγραφής.
Η τιμή της αγοράς θα καθοριστεί για 24 ώρες.
Δεδομένου ότι η τιμή του χρυσού στην αγορά μπορεί να αλλάξει αρκετές φορές την ημέρα, ο Αγοραστής πρέπει να κάνει ένα τραπεζικό έμβασμα και να στείλει ένα αντίγραφο της εντολής πληρωμής μέσω e-mail στο τμήμα των παραδόσεων εντός 24 ωρών.
Εάν, εντός 24 ωρών δεν επιβεβαιώθηκε η πληρωμή της Παραγγελίας, η παραγγελία θα ακυρωθεί.