Περί

Swissgolden Program
 • Όροι των εμπορικών συμφωνίων

   

  Ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας Swissgolden είναι σχεδιασμένο για την αγορά και την πώληση του επενδυτικού χρυσού σε ράβδους.
  Οι ράβδοι χρυσού αγοράζοναι και πουλιόνται μέσω Ηλεκτρονικού καταστήματος σε οποιαδήποτε ποσότητα και οποιαδήποτε αξιοπρέπεια από 1 έως 100 γραμμάρια.
  Οι ράβδοι παραδίδονται μέσω ασφαλισμένου ταχυδρομείου ή μπορούν να ληφθούν, μετά από προηγούμενη συμφωνία, μέσω τμήματος παραδόσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο ή να μείνουν για αποθήκευση σε μια πιστοποιημένη αποθήκη των πολύτιμων μετάλλων.
  Το κόστος της παράδοσης καθορίζεται από την ταχυδρομική υπηρεσία. Το εκτιμώμενο κόστος παράδοσης είναι 55 ευρώ.
  Το κόστος της αποθήκευσης του χρυσού είναι 0,1% ανά μήνα από την αξία του χρυσού που βρίσκεται αποθηκευμένο ατην αποθήκη κατά την πρώτη ημέρα του κάθε μήνα.

  Για την αγορά του επενδυτικού χρυσού, πρέπει:
  Να εγγραφείτε στο Ηλεκτρονικό κατάστημα.
  Να βεβαιωθεί η ταυτότητά σας. Για να το κάνετε, πηγαίνετε στο [Προφίλ / Τα έγγραφά μου], και ανεβάστε ένα σαρωμένο αντίγραφο του διαβατηρίου, του λογαριασμού κοινής ωφελείας ή μια άδεια διαμονής σας.
  Επιλέξτε μπαρ και να δώσετε την παραγγελία
  Στο Ηλεκτρονικό κατάστημα θα είναι ανοιχτό ένα λογαριασμό Ευρώ για τον Αγοραστή για την περαιτέρω υπηρεσία της Παραγγελίας.
  Κατά την πληρωμή της Παραγγελίας και των υπηρεσιών της Εταιρείας από τον Αγοραστή μέσω τραπεζικού εμβάσματος, η εταιρεία Swissgolden θα εκδώσει ένα τιμολόγιο για την πληρωμή. Το τιμολόγιο θα αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Αγοραστή, η οποία ορίστηκε κατά τη διάρκεια της εγγραφής.
  Η τιμή της αγοράς θα καθοριστεί για 24 ώρες.
  Δεδομένου ότι η τιμή του χρυσού στην αγορά μπορεί να αλλάξει αρκετές φορές την ημέρα, ο Αγοραστής πρέπει να κάνει ένα τραπεζικό έμβασμα και να στείλει ένα αντίγραφο της εντολής πληρωμής μέσω e-mail στο τμήμα των παραδόσεων εντός 24 ωρών.
  Εάν, εντός 24 ωρών δεν επιβεβαιώθηκε η πληρωμή της Παραγγελίας, η παραγγελία θα ακυρωθεί.

 • Συμφωνία για τις υπηρεσίες

  1. Γενικές διατάξεις

  Στη Σύμβαση χρησημοποιούνται οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:
  1.1 1.1 Ως «Σύμβαση» νοείται η παρούσα Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών που παρέχονται από την Εταιρεία μέσω του Διαδικτύου και των υπηρεσιών για την παράδοση και την αποθήκευση του χρυσού.
  Ως «Υπηρεσίες» νοείται η καταγραφή των παραγγελιών της αγοράς και της πώλησης του επενδυτικού χρυσού, σύμφωνα με γενικούς όρους και προϋποθέσεις της διαπραγμάτευσης των εμπορικών συμφωνιών, καθώς και ο έλεγχος της εκτέλεσης των παραγγελιών και η χρήση των εργαλείων για τις δραστηριότητες δεμμένες με τη διαφήμιση και μάρκετινγκ.
  Η Σύμβαση τοποθετείται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και συνάπτεται ηλεκτρονικά μεταξύ της Εταιρείας και του Αγοραστή, Κατόχου της παραγγελίας, με τη διαμεσολάβηση της ιστοσελίδας της Εταιρείας.
  1.2 Ως «Αγοραστής, Κάτοχος της παραγγγελίας» νοήται ένα αρμόδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
  1.3 Ως «Μέρη» νοούνται η Εταιρεία και ο Αγοραστής, Κάτοχος της παραγγελίας.
  1.4 Ως «Ιστοσελίδα» νοήται η Ιστοσελίδα της Εταιρείας, η οποία είναι διαθέσιμη στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.swissgolden.com και έχει ένα Προσωπικό γραφείο.
  1.5 Ως «Προσωπικό γραφείο» νοείται η διασύνδεση στην ιστοσελίδα, η οποία παρέχεται από την Εταιρεία στον Αγοραστή για τη διαπραγμάτευση των παραγγελιών και τον έλεγχο της εφαρμογής τους και την παρακολούθηση των υπηρεσιών που χρησημοποιούνται κλπ.
  1.6 Ως «Γενικοί όροι και προϋποθέσεις της διαπραγμάτευσης των εμπορικών συμφωνιών» νοούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης, διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα, οι οποίοι παίζουν ρόλο των κανόνων που έχουν θεσπιστεί από την Εταιρεία κατά τη διαπραγμάτευση των εμπορικών συμφωνιών και των σχέσεων με τον Αγοραστή, Κάτοχο της παραγγελίας με τους οποίους ο Αγοραστής συμφωνεί, συνάπτοντας την εν λόγω Σύμβαση.

  1.7 The Agreement is only available for persons of 18 years of age and over.

  2. Αντικείμενο της Σύμβασης, δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών.

  2.1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, η Εταιρεία θα παρέχει στον Αγοραστή το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις Internet-υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία για την καταγραφή των παραγγελιών αγοράς - πώλησης του επενδυτικού χρυσού σε ράβδους, χρησιμοποιώντας για αυτό το σκοπό τα τεχνικά μέσα παρεχόμενα από την Εταιρεία.
  2.1.1. Οι τιμές αγοράς - πώλησης του χρυσού σε ράβδους και οι τιμές των υπηρεσιών που παρέχονται από την Εταιρεία είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και μπορούν να τροποποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης και τους Γενικούς όρους και προϋποθέσεις της σύναψης των εμπορικών συμφωνιών.
  2.1.2. Η Εταιρεία παραδίδει το χρυσό μέσω ασφαλισμένου ταχυδρομείου. Κατόπιν αιτήματος του πελάτη, η Εταιρεία διαθέτει επενδυτικό χρυσό για αποθήκευση στην πιστοποιημένη αποθήκη των πολύτιμων μετάλλων. Για την παράδοση και την αποθήκευση του πολύτιμου μετάλλου πληρώνει ο ιδιοκτήτης του, ο πελάτης. Μπορεί κανείς να πάρει το χρυσό από την αποθήκη μόνο μετά από την προκαταρκτική συνεννόηση.
  2.2. Για τη χρήση του Προσωπικού γραφείου και των τεχνικών εργαλείων που παρέχονται από την Εταιρεία για την εκτέλεση των παραγγελιών και των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τη διαφήμιση και το μάρκετινγκ, ο Αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει συνδρομή στην Εταιρεία για κάθε κύκλο του περάσματος του Προκαταρκτικός επταθέσιος Πίνακας των παραγγελιών από την παραγγελία σε ποσό των 20 ευρώ , Προκαταρκτικός δεκαπενταθέσιος Πίνακας των παραγγελιών και Κεντρικού πίνακα παραγγελιών από την παραγγελία σε ποσό των 10 ευρώ για έναν κύκλο και € 50 για τρεις κύκλους του VIP πίνακα παραγγελιών, που εφεξής ονομάζεται «Συνδρομή».
  2.2.1. Η εταιρεία, μετά την καταβολή της συνδρομής από τον Κάτοχο της παραγγελίας, αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στον Αγοραστή στο Προσωπικό του γραφείο τεχνικά εργαλεία για την πραγματοποίηση των επιχειρήσεων της αγοράς - πώλησης του επενδυτικού χρυσού, του ελέγχου του περάσματος της Παραγγελίας του αγοραστή, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της σύναψης των εμπορικών συμφωνιών και τη διαπραγμάτευση των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τη διαφήμιση και το μάρκετινγκ από τον Κάτοχο της παραγγελίας.
  2.3.Για τη διαφήμιση και την προσέλκυση των πελατών, η Εταιρεία καταβάλει στον Πάροχο μια ανταμοιβή, που στο εξής αναφέρεται ως Ανταμοιβή των μπόνους, σε ποσό, με τον τρόπο και το χρόνικό διάστημα, οι οποίοι ορίζονται με βάση των Γενικών όρων και προϋποθέσεων της σύναψης των εμπορικών συμφωνιών και των Γενικών όρων και προϋποθέσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα μάρκετινγκ
  2.4. Κατά τη χρήση του Προσωπικού γραφείου και των υπηρεσιών, που παρέχονται από την Εταιρεία, απαγορεύεται η αποστολή πληροφοριών σχετικά με τη διαφήμιση των αγαθών, υπηρεσιών και τον τρόπο της δραστηριότητας της Εταιρείας από τον Κάτοχο της παραγγελίας χωρίς τη συγκατάθεση του παραλήπτη (spam). Η έννοια του «spam» ορίζεται ως ένα εμπορικό μήνυμα (π.χ. ηλεκτρονικό μήνυμα με σκοπό να διαφημιστούν τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και ο τρόπος της δραστηριότητας των εταιρειών), το οποίο αποστέλλεται αυτόματα και χωρίς τη συγκατάθεση του παραλήπτη.
  2.5. Ο Κάτοχος της παραγγελίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην διαδίδει τις δυσφημιστικές πληροφορίες για την Εταιρεία και των υπηρεσιών που παρέχονται από την Εταιρεία, ψευτικες ή παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία, να μην παρεμβαίνει τις δραστηριότητες της Εταιρείας και των πελατών της, να ικανοποιεί τις άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στην παρούσα Σύμβαση και στους Γενικούς όρους και προϋποθέσεις της σύναψης των εμπορικών συμφωνιών.

  2.5.1. The Company hereby will disclaim any person who operates in any manner other than those prescribed and provided by the Company. Any person who violates the national laws of his/her country of residence by not adhering to the current rules of the Company, as well as all the rules of the national laws, may be proceeded against as the law requires. The Company has the right to apply to the official state bodies for the criminal prosecution of any such person.
  2.6. Χρησιμοποιώντας τις πρόσθετες υπηρεσίες της Εταιρείας, ο Κάτοχος της παραγγελίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμορφωθεί με ορισμένους κανόνες για τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται, και επίσης είναι υπεύθυνος για όλες τις ζημιές που μπορούν να προκύψουν στην Εταιρεία σε σχέση με την παραβίαση των κανόνων χρήσης των εργαλείων υπηρεσίας.

  3. Οι πληρωμή στα πλαίσια της σύμβασης.

  3. Η πληρωμή της Συνδρομής για τη χρήση του Προσωπικού γραφείου και τεχνικών εργαλείων για την διαπραγμάτευση επιχειρήσεων σχετικά με την εκτέλεση και τη διαχείριση της Παραγγελίας του αγοραστή γίνεται τη στιγμή του κανονισμού της Παραγγελίας.
  3.1. Η Συνδρομή για τη χρήση του Προσωπικού γραφείου και τεχνικά εργαλεία που παρέχονται από την Εταιρεία καθορίζεται με βάση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεν της σύναψης των εμπορικών συμφωνιών. Συνάπτοντας τη Σύμβαση, ο Κάτοχος της παραγγελίας επιβεβαιώνει ότι έχει λάβει γνώση με τη Συνδρομή και συμφωνεί να την πληρώνει..
  3.2. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τη Συνδρομή και τους Γενικούς όρους και προϋποθέσεις της σύναψης των εμπορικών συμφωνιών. Η Εταιρεία ενημερώνει τον Κάτοχο της παραγγελίας για την αλλαγή των Γενικών όρων και προϋποθέσεων της σύναψης των εμπορικών συμφωνιών, καθώς και του ποσού της Συνδρομής, με την δημοσίευση μηνύματος σχετικά με αυτό στην ιστοσελίδα ή με άλλο τρόπο. Η ημερομηνία έναρξης των νέων Γενικών όρων και προϋποθέσεων, καθώς και του ποσού της Συνδρομής είναι η ημερομηνία της δημοσίευσής τους στην ιστοσελίδα, και, επιπλέον, ο Κάτοχος της παραγγελίας έχει δικαίωμα να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το Προσωπικό γραφείο και τα τεχνικά εργαλεία σύμφωνα με την προηγούμενη Συνδρομή μέχρι να ολοκληρωθεί η παλιά Παραγγελία.
  3.2.1. Εάν ο Κάτοχος της παραγγελίας δεν συμφωνεί με την αλλαγή των Γενικών όρων και προϋποθέσεων της σύναψης των εμπορικών συμφωνιών και με τη Συνδρομή, πρέπει να το γνωστοποιήσει στην Εταιρεία μέσω e-mail μέσα σε επτά (7) ημέρες από την έναρξη της τροποποιημένης Συνδρομής. Αν εντός αυτής της προθεσμίας, η Εταιρεία δεν έχει λάβει ειδοποίηση από τον Κάτοχο της παραγγελίας, πιστεύεται ότι ο Κάτοχος της παραγγελίας συμφωνεί με την αλλαγή των Γενικών όρων και της Συνδρομής.
  3.2.2. Εάν ο Κάτοχος της παραγγελίας διαφωνεί με την αλλαγή των όρων και προϋποθέσεων της σύναψης των εμπορικών συμφωνιών και της Συνδρομή, έχει το δικαίωμα να ολοκληρώσει την Παραγγελίας σύμφωνα με τις παλιές συνθήκες, και να αρνηθεί από την καταγραφή μιας νέας παραγγελίας.
  3.3. Ο Αγοραστής, ο Κάτοχος της παραγγελίας πληρώνει για την Παραγγελία και τη Συνδρομή, σύμφωνα με τον συνταγμένο λογαριασμό της Εταιρείας, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα στοιχεία πληρωμής της Εταιρείας. Ο Αγοραστής συμφωνεί να καταβάλει την πληρωμή μόνο με τα στοιχεία πληρωμής που καθορίζονται στο τιμολόγιο, εντός 24 ωρών από τη στιγμή της σύναψης της Σύμβασης.
  3.4. Κατά την πληρωμή της Παραγγελίας και της Συνδρομής, η διαταγή πληρωμής πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό του Λογαριασμού - παραγγελίας. Αν λείπουν τέτοια στοιχεία, η Εταιρεία έχει δικαίωμα να μην μεταφέρει κεφάλαια και να αναστείλει την παρούσα Σύμβαση μέχρι τη σωστή καταγραφή της πληρωμής από τον Αγοραστή. Τα έξοδα (τραπεζική προμήθεια της τράπεζας του αποστολέα και της τράπεζας του παραλήπτη) για τη μεταφορά των κονδυλίων βαρύνονται στον Αγοραστή, Κάτοχο της παραγγελίας.
  3.5. Ο Αγοραστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ακρίβεια των πληρωμών που πραγματοποιεί.
  3.6. Η πληρωμή θεωρείται πραγματοποιημένη από τον Αγοραστή από τη στιγμή που τα κονδύλια πιστώθηκαν στους λογαριασμούς της Εταιρείας.
  Σε περίπτωση της καθυστέρησης της καταβολής περισσότερο από 5 εργάσιμες ημέρες, η Εταιρεία έχει δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση χωρίς προειδοποίηση. Σε αυτή την περίπτωση αυτή, η Παραγγελία για την αγορά της παραγγελίας της Εταιρείας ακυρώνεται.
  3.7. Ο Αγοραστής έχει δικαίωμα να εκτυπώσει το τιμολόγιο χρησιμοποιώντας τον Πίνακα ελέγχου. Κατόπιν αιτήματος του Αγοραστή και για την πρόσθετη πληρωμή, τα τιμολόγια αποστέλλονται ταχυδρομικώς στον Αγοραστή, στη διεύθυνση καθορισμένη από τον Αγοραστή στον Πίνακα ελέγχου.
  3.8. Ο Αγοραστής είναι υποχρεωμένος να ελέγχει αυτοτελώς την ηλεκτρονική διεύθυνσή του και την παραλαβή των λογαριασμών από την Εταιρεία.
  3.9. Σε περίπτωση της καθυστέρησης της πληρωμής του λογαριασμού για περισσότερο από 24 ώρες, η Εταιρεία έχει δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση χωρίς προειδοποίηση. Σε αυτή την περίπτωση, η Παραγγελία για την αγορά επενδυτικού χρυσού ακυρώνεται.

  4. Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων

  4.1 Our policy

  4.1.1 We are committed to taking all reasonable steps to guard your privacy and protect your personal information. We maintain the security of our servers where your information is stored. This item explains our privacy policy and practices and applies to all information collected by us from you or submitted to us by you, including through our websites, software, web widgets, feeds, applications for the third party websites and services, our mobile services all being owned, controlled, licensed or offered by us.

  4.1.2 This Privacy Policy is incorporated into and subject to our Terms and Conditions. Your use of our web site; service and products remains subject to our Terms and Conditions at all times.

   

  4.2 Personal Information

  4.2.1 Personal Information is information about a living human being, which can identify that person or be capable of identifying that person.

  4.2.2 We may collect Personal Information from you in a number of ways. For example, we collect personal information from you when you:

  a.       Register and set up an account;

  b.       Use a range of services offered by us;

  c.       Interact in our forums or networking sites; or

  d.       Contact us by email for any reason.

  4.2.3 Some Personal Information may also be automatically collected. That information includes: your IP Address of your computer or mobile device, operating system  of your computer or mobile device, the browser type, the address of your referring website, the time and date of your visit and your interactions with us or our service.

  4.2.4 If you make any purchases from us or through our service, billing and credit card information may be required. All such credit card transactions are fully encrypted and your billing and credit card information is collected and stored by us or a trusted third party. Any third party credit card vendor will be prohibited from using this information for any purpose other than storing the credit card details.

  4.2.5 Some of the information we collect may be collected automatically by use of a “cookie”. Cookies are small text files that reside on your computer and identify you as a unique user. Cookies enable us to monitor your progress throughout our services and track your status when ordering products from us. You can choose to set your browser to reject cookies or you can manually delete individual or all of the cookies on your computer by following your browser’s help file directions. However, this may result in you having trouble accessing and using some of our pages and features from our service.

  4.2.6 We use the Personal Information that we collect to complete a contact or request, to provide our service, to better understand your needs, to further our marketing, to improve our products and services, and to contact you. The Personal Information held by us may be necessary to enable us to deliver our service to you and to comply with our legal obligations. If we are not provided with Personal Information, we may be unable to deliver, or unable to deliver to the full extent, our service to you.

  4.2.7 We are committed to protecting your Personal Information and will not disclose it to any third party except as explained in this Privacy Policy. We may share Private Information with subcontractors that provide services to us. These services may include assistance to provide our services, helping to research and analyze the people who request services or information from us, helping to provide marketing or solicitation materials for our products or services, and/or helping to process payment card information.

  4.2.8 You may choose to submit Personal Information as part of a course or online community offered by us. Any information you choose to post, including personally identifiable information, may be available generally to the public, or to other members of the course or online community.

  4.2.9. We may disclose Personal Information:

  - to a third party in the event of any reorganization, merger, sale, joint venture, assignment, transfer or other disposition of all or any portion of our business, assets or stock (including in connection with any bankruptcy or similar proceedings);

  - to a third party, that are affiliated with us, or have any cooperative activity with us, for their marketing purposes;

  - as we believe necessary or appropriate: (a) under applicable law, including laws outside your country of residence; (b) to comply with legal process; (c) to respond to requests from public and government authorities including public and government authorities outside your country of residence; (d) to enforce our terms and conditions; (e) to protect our operations or those of any of our affiliates; (f) to protect our rights, privacy, safety or property, and/or that of our affiliates, you or others; and (g) to allow us to pursue available remedies or limit the damages that we may sustain.

  The company reserves the right to disclose and publish all information, available to the company, about any person who misuses the name of the company or acts in the wrong way on behalf of the company, including names, addresses, photo-video audio and any other materials at the company's disposal.

   

  4.3 Authorizations, Access and Alterations

  4.3.1 In the event that Swissgolden become aware or reasonably believes that you are involved in activities which are illegal in any jurisdiction which we consider relevant (at our absolute discretion), then we reserve the right to co-operate fully with government agencies in any part of the world and will not be bound by any duty of confidentiality to you; and you irrevocably indemnify us accordingly and hereby authorize us to so disclose details about you to those authorities.

  4.3.2 We have taken steps, by such security safeguards as it is reasonable in the circumstances to take, to ensure that Personal Information we hold under our control is protected against:

  a.       Loss; and

  b.       Access, use, modification, or disclosure by anybody, except with our authority.

  4.3.3 Your account information is accessible online only through the use of a password. To protect the confidentiality of Personal Information, you must keep your password confidential and not disclose it to any other person. You are responsible for all uses of our service by any person using your password. Please notify us immediately if you believe your password has been misused.

  4.3.4 We reserve the right to change this Privacy Policy at any time. We may use Personal Information for new, unanticipated uses not previously disclosed in this Privacy Policy. If our privacy practices change and our Privacy Policy is changed accordingly, we will notify you of such change including the date our Privacy Policy was last updated. You will have the ability to opt-out of our services. We recommend that you periodically review our website for any updates to this Privacy Policy. You may contact us through your Message section or via our call center at Tel.: +442081445999 ; or by email: info@swissgolden.com if you are concerned about how your Personal Information is used.

  5. Data Security

  5.1 Practice

  5.1.1 We employ a high level of security monitoring and software, including 128-bit SSL encryption technology. We also strongly recommend that you safeguard your online personal and product information with up to date Internet security software and operating system updates.

  5.1.2 You must not select an unsuitable password. Unsuitable passwords include number and letter combinations that may be easily guessed, passwords used by you for other banking or non-banking services, or other easily accessible personal information (for example birthdate, family, pet or street names). You must keep your Swissgolden Online Store password confidential at all times.

  5.2 Your responsibility

  5.2.1 You must:

  a.       take all reasonable steps to avoid being observed when entering your Swissgolden Online Store password;

  b.       not leave your computer unattended when signed on to the Swissgolden Online Store;

  c.       not give your Swissgolden Online Store password to anyone (including the police, bank staff or your family); and

  d.       not keep a written or electronic record of your Swissgolden Online Store password.

  6. Η επίλυση των διενέξεων στα πλαίσια της Σύμβασης, η ευθύνη για την παραβίαση της Σύμβασης

  6.1. Η δραστηριότητα της Εταιρείας διέπεται από τον νόμο των Hong Kong. Οποιαδήποτε διαφορά, διένεξη ή αξίωση σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, ή την παραβίασή της, καταγγελία ή ακυρότητά της, θα επιλύονται από Διαιτητικό Δικαστήριο των Hong Kong.
  6.2. Ο Κάτοχος της παραγγελίας είναι υπεύθυνος για την παραβίαση της παρούσας Σύμβασης και των όρων και προϋποθέσεων της σύναψης των εμπορικών συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένου ο Κάτοχος της παραγγελίας είναι υπεύθυνος για όλες τις ζημιές που μπορούν να προκύψουν στην Εταιρεία, ως αποτέλεσμα των παραβιάσεων από τον Αγοραστή, Κάτοχο της παραγγελίας της παρούσας Σύμβασης και των Γενικών όρων και προϋποθέσεων της σύναψης των εμπορικών συμφωνιών.
  6.3. Σε περίπτωση που ο Κάτοχος της παραγγελίας παραβίασε τις συνθήκες της παρούσας Σύμβασης ή των Γενικών όρων και προϋποθέσεων της σύναψης των εμπορικών συμφωνιών, η Εταιρεία μπορεί να καταγγείλει αμέσως την παρούσα Σύμβαση πριν από το χρονοδιάγραμμα χωρίς προειδοποίηση και σε αυτή την περίπτωση η προηγούμενη συνδρομή δεν επιστρέφεται, και η Εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση να πληρώσει στον Κάτοχο της παραγγελίας την Αμοιβή των Μπόνους που προβλέπεται από την παρούσα Σύμβαση. Ο Κάτοχος της παραγγελίας πρέπει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με την εκτέλεση της Παραγγελίας εις βάρος των δικών του κονδυλιών.
  6.4. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια του Κατόχου της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων άμεσες, έμμεσες ζημίες, διαφυγόντα κέρδη που μπορούν να προκύψουν στον Κάτοχο της παραγγελίας κατά τη χρήση των Διαδίκτυο - υπηρεσιών, Προσωπικού γραφείου και τεχνικών εργαλείων που χορηγούνται από την Εταιρεία.

  7. Ανωτέρα Βία

  7.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μερική ή πλήρη αθέτηση της παρούσας Σύμβασης, εάν αυτή η αδυναμία οφείλεται σε περιστατικά που συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας που προέκυψαν μετά τη σύναψη της παρούσας Σύμβασης, ως αποτέλεσμα των έκτακτων γεγονότων όπως φυσικές καταστροφές, πόλεμος, στρατιωτικές ενέργειες, σεισμός, τυφώνας, και άλλα έκτακτα γεγονότα, τα οποία τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα μπορούσαν να προβλεφθούν ή να προληφθούν από τα εύλογα μέτρα.
  7.2. Αν το ένα ή το άλλο μέρος δεν μπορεί να εκπληρώσει το σύνολο ή ένα μέρος των υποχρεώσεών του λόγω των περιστάσεων ορισμένων στην παράγραφο 7.1. της παρούσας Σύμβασης, οι όροι της εκτελέσεως των υποχρεώσεων σχετικά με την παρούσα Σύμβαση παρατείνονται για το χρονικό διάστημα ίσο με την περίοδο κατά την οποία υπάρχουν τέτοιες περιστάσεις.
  7.3. Αν οι περιστάσεις ορίσμένες στην παράγραφο 7.1. της παρούσας Σύμβασης διαρκούν περισσότερο από δώδεκα μήνες, κάθε μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση και σε αυτή την περίπτωση κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχει δικαίωμα για την αποζημίωση σχετικά με την εν λόγω καταγγελία.
  7.4. Το μέρος, το οποίο δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του λόγω των περιστάσεων ορισμένων στην παράγραφο 7.1. της παρούσας Σύμβασης, πρέπει να ενημερώσει αμέσως γραπτώς το άλλο Μέρος για την εμφάνιση αυτών των περιστάσεων, δηλώνοντας τη φύση των περιστάσεων και τις επιπτώσεις τους στην ικανότητά του να εκτελέσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

  8. Σύναψη Σύμβασης, η ισχύς της, η σειρά τερματισμού

  8.1.  Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ και είναι δεσμευτική για τα Μέρη μετά την επιβεβαίωση της Σύμβασης από τον Αγοραστή ηλεκτρονικά – μια ένδειξη του Αγοραστή στο κάτω μέρος της Σύμβασης με το σήμα "Συμφωνώ", και από τη στιγμή της παραλαβής της πληρωμής για την Παραγγελία και τις υπηρεσίες από την Εταιρεία, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης.
  8.2. Η Σύμβαση συνάπτεται μέχρι την πληρή ολοκλήρωση της παραγγελίας από τα συμβαλλόμενα Μέρη και μπορεί να ανανεωθεί αυτόματα για στην επόμενη Παραγγελία, πληρωμένη από τον Αγοραστή.
  8.3. Κάθε Μέρος έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση πριν από το χρονοδιάγραμμα, μετά από την γραπτή ειδοποίηση προς το άλλο μέρος τριάντα (30) ημέρες πριν από τη καταγγελία.
  8.4. Σε περίπτωση της πρόωρης καταγγελίας της Σύμβασης με την πρωτοβουλία ή το σφάλμα του Κατόχου της παραγγελίας, η συνδρομή που είχε πληρωθεί δεν επιστρέφεται.

  8.5 The Company upon being notified of the death of a Partner, shall pay all outstanding benefits to the next-of-kin, upon the production of satisfactory documents, acceptable in the jurisdiction of the Partner, provided always, that the named next-of-kin is able to provide the security code of the deceased and such other information as may from time to time be required.

  9.  Τελικές διατάξεις

  9.1. Η παρούσα Σύμβαση και τα συναφή έγγραφα περιέχουν το πλήρες ποσό των συμφωνιών και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες συμφωνίες, είτε προφορικές είτε γραπτές, που υπάρχουν μεταξύ των Μερών σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης.
  9.2. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης παύει να ισχύει, θα πρέπει να αντικατασταθεί από μια άλλη, την πραγματική διάταξη, η οποία όσο το δυνατόν αντιστοιχεί στο επιθυμητό αποτέλεσμα και το οικονομικό σκοπό των άκυρων συνθηκών. Η ακυρότητα οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Συνθήκης, καθ 'οιονδήποτε τρόπο δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων της Σύμβασης.
  9.3. Η παρούσα Σύμβαση συνάφθηκε προς όφελος των συμβαλλομένων Μερών και θα πρέπει να είναι δεσμευτική για αυτούς και για των διαδόχων τους.Οι υποχρεώσεις αναλαμβανόμενες στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης δεν μπορούν να μεταβιβαστούν σε τρίτα πρόσωπα.

  9.4 Shall any provision in this Agreement be found to be invalid such defect shall not affect the validity of this Agreement in whole, unless the prerequisites of this Agreement have been changed in a substantial way. The Parties shall in such case enter into negotiations without delay with the aim to replace such invalid provision with a new provision, which to its economic, legal and practical effect is so close to the invalid provision that it can be reasonably assumed that the Parties would have originally entered into this Agreement with the said new provision.

  9.5 This Agreement has been drawn up in the English, Greek languages. In the event of any dispute between the Parties, the English language version of this Agreement shall prevail and be referred to in all matters.

  This website is not intended for distribution or use by any person or entity that is a resident of or located in any jurisdiction where such distribution or use would be in contravention of law or regulation or which would subject Swissgolden Limited or any of its affiliate companies or entities to any registration or licensing requirement in that jurisdiction.

  This website and the Information are property and publications of Swissgolden Limited and are not intended to constitute legal, tax, accounting, securities, or investment advice, or any opinion regarding the appropriateness or suitability of any investment or strategy. This website shall not constitute an offer or a solicitation of an offer to buy or sell any investment product or service to any person or entity in any jurisdiction.

  Products provided on the website are available only to residents of countries where offers of such products are permitted by law.

 • Όροι ενός προγράμματος μάρκετινγκ

  Γενικοί όροι και προϋποθέσεις της συμμετοχής στο πρόγραμμα μάρκετινγκ Swissgolden

  Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις αντικατοπτρίζουν τη Συμφωνία μεταξύ της εταιρείας Swissgolden και του Αγοραστή, Κάτοχο της παραγγελίας για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα διαφήμισης - μάρκετινγκ Swissgolden.

  Η έγκριση αυτής της συμφωνίας προσφέρει την ευκαιρία:

  για κάθε πελάτη, Κάτοχο της παραγγελίας να συμμετάσχει στο πρόγραμμα μάρκετινγκ Swissgolden και να λάβει την πληρωμή από την εταιρεία Swissgolden για την επιτυχή διαφήμιση των αγαθών και των υπηρεσιών που παρέχονται από την εταιρεία μέσω το Ηλεκτρονικό κατάστημά της και για την εταιρεία Swissgolden: να βγάζει κέρδος από τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών που διανέμονται μέσω του Διαδικτύου.

  Για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα μάρκετινγκ Swissgolden ο Αγοραστής θα πρέπει:

  Να εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό κατάστημά

  Να κάνει μια Παραγγελία για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών στο ποσό των 1800,00 € ή 7000,00 € ή 27500 € ή 98000 €, συμπεριλαμβανομένων των τελών επεξεργασίας της Παραγγελίας σε ποσοστό 15%.

  Να πληρώσει για το Κουπόνι-παραγγελία.

  Το Κουπόνι-παραγγελία είναι ένα μέσο πληρωμής μέσα στο σύστημα.

  Το Κουπόνι-παραγγελία για τον Κύριο πίνακα παραγγελιών περιλαμβάνει ένα ράβδο χρυσού με βάρος μέχρι 1 γραμμάριο, την προπληρωμή για ράβδους επενδυτικού χρυσού με βάρος μέχρι 100 γραμμάρια και τη μηνιαία συνδρομή για την υπηρεσία Διαδικτύου. Το κουπόνι-παραγγελία για το V.I.P. πίνακα και το V.I.P. PLUS πίνακα περιλαμβάνει ένα ράβδο χρυσού με βάρος 31.1 γραμμάρια, την προπληρωμή για ράβδους επενδυτικού χρυσού βάρους μέχρι 100 γραμμάρια και τη μηνιαία συνδρομή για την υπηρεσία του Διαδικτύου.

  Ο κόστος του Κουπονιού – παραγγελίας για τον Κύριο δεκαπενταθέσιο Πίνακα των παραγγελιών αποτελεί 520,00 €, συμπεριλαμβανομένων των 20,00 € της μηνιαίας συνδρομής για την υπηρεσία του Διαδικτύου για τρείς κύκλους του περάσματος της παραγγελίας στον Κύριο πίνακα.

  Ο κόστος του Κουπονιού – παραγγελίας για τον Κύριο επταθέσιο Πίνακα των παραγγελιών αποτελεί 740 €, συμπεριλαμβανομένων των 40,00 € της μηνιαίας συνδρομής για την υπηρεσία του Διαδικτύου για τρείς κύκλους του περάσματος της παραγγελίας στον Κύριο πίνακα.

  Ο κόστος του Κουπονιού-παραγγελίας για το V.I.P. πίνακα των παραγγελιών είναι 2800 €, συμπεριλαμβανομένων των 50 € της μηνιαίας συνδρομής για την υπηρεσία του Διαδικτύου για τρείς κύκλους του περάσματος της παραγγελίας στον V.I.P. πίνακα.

  Ο κόστος του Κουπονιού-παραγγελίας για το V.I.P. PLUS πίνακα των παραγγελιών είναι 9850 €, συμπεριλαμβανομένων των 50 € για την υπηρεσία του Διαδικτύου για τρείς κύκλους του περάσματος της παραγγελίας στον V.I.P. PLUS πίνακα.

  ‘Ενα μέλος του προγράμματος μάρκετιγκ του ηλεκτρονικού καταστήματος Golden δικαιείται μόνο μία Παραγγελία στο όνομά του για να αγοράσει επενδυτικό χρυσό, η οποία περιλαμβάνει τη δυνατότητα να κάνει παραγγελίες την ίδια στιγμή ή μία μετά από την άλλη για καθέ από τα ποσά των 7.000,00 €, 27.500 € και 98.000 €.

  Μετά από την ολοκλήρωση της παραγγελίας ο Αγοραστής μπορεί να κάνει μια νέα Παραγγελία ή να ανανεώσει την προηγούμενη, εργάζοντας με τον ίδιο χορηγό.

  Η εγγραφή ενός νέου τύπου της παραγγελίας από το μέλος του προγράμματος παραγγελιών μάρκετινγκ μπορεί να γίνει μόνο με τον τρέχοντα χορηγό.

  Where Program Participant does not have any order placed in Preliminary VIP, VIP and VIP PLUS Table of Orders, Orders of his referrals are placed in VIP and VIP PLUS table of orders of the nearest Upper Line Sponsor and are considered as being Temporary qualification for the latter unless the direct sponsor will place his order.

  Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει πρόστιμα στο ποσό της αμοιβής.

  In case that the client who has already Concluded the Agreement with the Company registers a new Account with other sponsor, upon the complaint from the first sponsor the second Agreement of this client will be joined to the first Agreement. 

  Business - μοντέλο του προγράμματος μάρκετινγ Swissgolden

  Το πρόγραμμα μάρκετινγκ Swissgolden έχει σχεδιαστεί μόνο για να βοηθήσει εκείνους που έχουν την επιθυμία να προωθήσουν τα προϊόντα της εταιρείας μέσω του Ηλεκτρονικού καταστήματος στην παγκόσμια αγορά και να λαμβάνουν πιστωτικά μπόνους από την εταιρεία για τη διαφήμιση και την προσέλκυση νέων πελατών. Η υποχρεωτική προϋπόθεση είναι η χρήση της πληρωμής μάρκετινγκ, με τη μορφή των πιστωτικών μπόνους, λαμβανομένη για τη διαφήμιση και την προσέλκυση νέων πελατών, μόνο για την αγορά των ράβδων χρυσού εις βάρος της εκτέλεσης της Παραγγελίας του Αγοραστή.

  Business - μοντέλο του προγράμματος μάρκετινγκ Swissgolden

  αποτελείται από πέντε Πίνακες των παραγγελιών:

  - START πίνακας των παραγγελιών.

  - Κύριος δεκαπενταθέσιος πίνακας των παραγγελιών.

  - Κύριος επταθέσιος Πίνακας των παραγγελιών.

  - V.I.P. πίνακας των παραγγελιών.

  - VIP PLUS Πίνακας των παραγγελιών.

  Ο Κύριος πίνακας χρησιμοποιείται για την απόκτηση των πιστωτικών μπόνους για την πληρωμή της Παραγγελίας του αγοραστή ή για το πέρασμα στο V.I.P. πίνακα των παραγγελιών με το ποσό της Παραγγελίας 27500 €. 

  Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας των 7000 €, η Παραγγελία του αγοραστή πρέπει να περάσει τουλάχιστον δύο κύκλους του δεκαπενταθέσιου ή τρείς κύκλους του επταθέσιου Κυρίου πίνακα. 

  Ο V.I.P. πίνακας των παραγγελιών είναι σχεδιαζμένος για την απόκτηση των πιστωτικών μπόνους για την πληρωμή της Παραγγελίας του αγοραστή ή για το πέρασμα στο V.I.P. PLUS πίνακα των παραγγελιών. Για την πλήρη εκτέλεση της Παραγγελίας για 27.500 €, η Παραγγελία του αγοραστή πρέπει να περάσει τουλάχιστον τρεις κύκλους του V.I.P. πίνακα.

  Ο V.I.P. PLUS πίνακας των παραγγελιών έχει σχεδιαστεί για την παραλαβή των πιστωτικών μπόνους για την πληρωμή της Παραγγελίας του αγοραστή. Για την πλήρη εκτέλεση της παραγγελίας των 98 000 ευρώ, η παραγγελία του αγοραστή πρέπει να περάσει τουλάχιστον τρεις κύκλους του V.I.P. PLUS πίνακα των παραγγελιών.

  Οι παραγγελίες με πληρωμή των € 200 τοποθετούνται στο Start πίνακα των παραγγελιών..

  Οι παραγγελίες με πληρωμή των € 520 τοποθετούνται στον Κύριο δεκαπενταθέσιο πίνακα των παραγγελιών.

  Οι παραγγελίες με πληρωμή των € 740 τοποθετούνται στον Κύριο επταθέσιο πίνακα των παραγγελιών.

  Οι παραγγελίες με πληρωμή των € 2800 τοποθετούνται στο V.I.P. πίνακα των παραγγελιών.

  Οι παραγγελίες με πληρωμή των € 9850 τοποθετούνται στο V.I.P. PLUS πίνακα των παραγγελιών.

  Αρχή της λειτουργίας του κυρίου επταθέσιου V.I.P. και V.I.P. PLUS πίνακα των παραγγελιών

  Ο πίνακας των παραγγελιών αποτελείται από τρία επίπεδα, στα οποία τοποθετούνται 7 παραγγελίες των αγοραστών. Τα επίπεδα βρίσκονται εκ των άνω προς τα κάτω. Η ευθυγράμμιση των Παραγγελιών των αγοραστών γίνεται από αριστερά προς τα δεξιά και λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο των συστάσεων.

  1 επίπεδο 4 παραγγελίες

  2 επίπεδο 2 παραγγελίες

  3 επίπεδο 1 παραγγελία

  Όλες οι εισερχόμενες Παραγγελίες των αγοραστών τοποθετούνται στο πρώτο επίπεδο. 

  Και μόλις το πρώτο επίπεδο του πίνακα των παραγγελιών είναι γεμάτο από τις Παραγγελίες των αγοραστών, ο πίνακας των παραγγελιών χωρίζεται σε δύο συμμετρικούς πίνακες των παραγγελιών. Η Παραγγελία του αγοραστή μετακινείται στο δεύτερο επίπεδο. Στα πρώτα επίπεδα των δύο νέων πινάκων σχηματίζονται 4 ελεύθερες θέσεις για τις νέες Παραγγελίες των αγοραστών. 

  Και μόλις το πρώτο επιπέδο του πίνακα των παραγγελιών, στο οποίο βρίσκεται η Παραγγελία του αγοραστή, γεμίζεται από 4 νέες παραγγελίες, η Παραγγελία του αγοραστή μετακινείται στο επίπεδο 3. Κατά το παρακάτω διαχώρισμα του πίνακα, στην Παραγγελία του αγοραστή προσθέτονται Πιστωτικά μπόνους και η Παραγγελία του αγοραστή μετακινείται αυτόματα στο δεύτερο κύκλο και, στο τέλος του δεύτερου κύκλου, και πάλι προσθέτονται Πιστωτικά μπόνους. Και η παραγγελία του αγοραστή μετακινείται στον τρίτο κύκλο και, στο τέλος του οποίου και πάλι προσθέτονται Πιστωτικά μπόνους.

  Για τα πρόσθετα Πιστωτικά μπόνους αγοράζονται ράβδοι επενδυτικού χρυσού

  Σε αυτή την περίπτωση, ένα πιστωτικό μπόνους ίση με 1 ευρώ.

  Οι όροι και η διαδικασία της πρόσθεσης των πιστωτικών μπόνους στον Κύριο δεκαπενταθέσιο πίνακα των παραγγελιών

  Η ελάχιστη προϋπόθεση για την παραλαβή του προσόντος για την απόκτηση των πιστωτικών μπόνους:

  Ο αγοραστής, ο Κάτοχος της παραγγελίας πρέπει να προσελκύσει τουλάχιστον δύο νέες παραγγελίες στον Κύριο δεκαπενταθέσιο πίνακα παραγγελιών. Αυτές οι προσελκυμένες παραγγελίες θα ληφθούν υπόψη σε όλους τους επόμενους κύκλους

  Η παραγγελία του Αγοραστή για την εκτέλεσή της, πρέπει να περάσει δύο κύκλους του Κυρίου δεκαπενταθέσιου πίνακα των παραγγελιών.

  Για την παραλαβή της μέγιστης ανταμοιβής σε ποσό των 3500 πίστωτικών μπόνους, ο Αγοραστής πρέπει να προσελκύσει στον Κύριο δεκαπενταθέσιο πίνακα τουλάχιστον δύο νέες παραγγελίες όταν βρίσκεται στο πρώτο ή στο δεύτερο επίπεδο του πρώτου κύκλου του Κύριου δεκαπενταθέσιου πίνακα των παραγγελιών.

  Εάν αυτή η προϋπόθεση τηρήθηκε, στη συνέχεια, στο τέλος του κάθε κύκλου στην Παραγγελία του αγοραστή προσθέτεται μια ανταμοιβή μπόνους στο ποσό των 3500 πιστωτικών μπόνους, από τα οποία αφαιρούνται πιστωτικά μπόνους (15%) ως αμοιβή για τη διεκπεραίωση της Παραγγελίας. Για τα υπόλοιπα πιστωτικά μπόνους αγοράζονται ράβδοι επενδυτικού χρυσού.

  Μετά την ολοκλήρωση της Παραγγελίας, ο Αγοραστής μπορεί να ζητήσει μια νέα Παραγγελία ή να παραταθεί την παλιά παραγγελία, επανεπενδύοντας 520 πιστωτικά μπόνους. Η συμμετοχή του Αγοραστή στο πρόγραμμα μάρκετινγκ Swissgolden συνεχίζεται, η προηγουμένως προσκεκλημένες παραγγελίες λαμβάνονται υπόψη κατά την επόμενη πρόσθεση των πιστωτικών μπόνους.

  Ειδικοί όροι πρόσθεσης των πιστωτικών μπόνους στον Κύριο δεκαπενταθέσιο πίνακα παραγγελιών.

  Οι ειδικοί όροι της πρόσθεσης των πιστωτικών μπόνους ενεργούν σε περίπτωση που ο Αγοραστής δεν προσέλκυσε στον Κύριο δεκαπενταθέσιο πίνακα δύο νέες Παραγγελίες, όταν βρισκόταν στο πρώτο ή στο δεύτερο επίπεδο του πρώτου κύκλου του Κύριου δεκαπενταθέσιου πίνακα.

  Στην Παραγγελία του Αγοραστή προσθέτονται πιστωτικοί μπόνους ανάλογα με το επίπεδο, στο οποίο υπήρχε η Παραγγελία τη στιγμή της παραλαβής τουλάχιστον δύο προσκεκλημένων Παραγγελιών που λαμβάνονται υπόψη σε κάθε κύκλο του Κύριου δεκαπενταθέσιου πίνακα.

  Ο αριθμός των πιστωτικών μπόνους που προσθέτονται για μια από τους δύο ειδικευμένες παραγγελίες:

  Η Παραγγελία του Αγοραστή ήταν στο επίπεδο 1 ή 2 - 1750 πιστωτικά μπόνους 

  Η Παραγγελία του Αγοραστή ήταν στο επίπεδο 3 - 1250 πιστωτικά μπόνους

  Η Παραγγελία του Αγοραστής ήταν στο επίπεδο 4 - 750 πιστωτικά μπόνους

  Μια προσκεκλημένη Παραγγελία σε οποιοδήποτε επίπεδο ή καμιά Παραγγελία προσκεκλημένη από τον Αγοραστή στον Κύριο δεκαπενταθέσιο πίνακα, δεν δίνουν δικαίωμα στην Παραγγελία του αγοραστή να λάβει τις ανταμοιβές. Αυτός ο κύκλος δεν λαμβάνεται υπόψη εις βάρος της εκτέλεσης της παραγγελίας. Τα πιστωτικά μπόνους δεν προσθέτονται.

  Γίνεται μια αυτόματη επιστροφή της Παραγγελίας του αγοραστή στην αρχή του κύκλου μέχρι να ολοκληρωθεί ένα όρος του μάρκετινγκ για να προσελκυθούν τουλάχιστον δύο παραγγελίες. Η Παραγγελία του Αγοραστή επιστρέφει στην αρχική της θέση και πάλι αρχίζει να κινείται για τις ανταμοιβές. Η προσκεκλημένη Παραγγελία αποθηκεύεται επί του δεύτερου κύκλου.

  Εάν ο Κάτοχος της παραγγελίας προσελκύει νέες παραγγελίες στο δεύτερο κύκλο του Κυρίου δεκαπενταθέσιου πίνακα, η Παραγγελία ανταμείβεται ανάλογα με την θέση της στον Κύριο πίνακα κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύκλου.

  Στο δεύτερο κύκλο του Κυρίου δεκαπενταθέσιου πίνακα η ανταμοιβή των μπόνους θα καθοριστεί ανάλογα με τα αποτελέσματα του πρώτου κύκλου.

  Εάν ο Αγοραστής έχει προσελκύσει δύο νέες παραγγελίες, όταν βρισκόταν στο επίπεδο 1 ή 2, και στο επίπεδο 3 ή 4 στον πρώτο κύκλο, τότε για τον Αγοραστή είναι αρκετό να προσελκύσει μια νέα παραγγελία, όταν βρίσκεται στο επίπεδο 1 ή 2 στο δεύτερο κύκλο για να περάσει το δεύτερο κύκλο και να λάβει τη μέγιστη ανταμοιβή για τον δεύτερο κύκλο με δύο παραγγελίες προσκεκλημένες στο επίπεδο 1 και 2 για δύο κύκλους.

  Αν για τον πρώτο κύκλο προσελκύστηκαν δύο παραγγελίες για τα επίπεδα 3 και 4, για το δεύτερο κύκλο ο Αγοραστής πρέπει να προσελκύσει δύο νέες παραγγελίες στο επίπεδο 1 ή 2 για να ολοκληρώσει το δεύτερο κύκλο και να πάρει τη μέγιστη ανταμοιβή με δύο προσκεκλημένες παραγγελίες στο πρώτο και στο δεύτερο επίπεδο.

  Αν η μέγιστη ανταμοιβή δεν προσθέτεται στην Παραγγελία του αγοραστή μετά το πέρασμα των δύο κύκλων του Κύριου δεκαπενταθέσιου πίνακα, ο Κάτοχος της παραγγελίας έχει το δικαίωμα να ολοκληρώσετε την παραγγελία του εις βάρος των κονδυλιών μέχρι το συνολικό ποσό της εκτέλεσης της παραγγελίας και να αποκτήσει τους ράβδους επενδυτικού χρυσού ή να πάρει τους υπάρχοντους ράβδους από την αποθήκη ή να τους πουλήσει πίσω στην εταιρεία. Η παραγγελία θα θεωρείται ολοκληρωμένη. Ο αγοραστής μπορεί να κάνει μια νέα παραγγελία μέσω της επανεπένδυσης 520 πιστωτικών μπόνους για ακόμη 2 κύκλους.

  Εάν η Παραγγελία του πελάτη έχει περάσει δύο κύκλους του Κυρίου δεκαπενταθέσιου πίνακα και ο πελάτης δεν προσέλκυσε κανένα αγοραστή ή μόνο έναν αγοραστή, για την προπληρωμή των 500 ευρώ αγοράζεται χρυσό και η Παραγγελία του παράγεται από το πρόγραμμα μάρκετιγκ. Ο Χορηγός, ο συνιστών χάνει μια ειδική μονάδα. Εάν ο πελάτης και πάλι επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα μάρκετινγκ, μπορεί να κάνει μια νέα Παραγγελία, να αγοράσει χρυσό για € 7000, € 27500 ή € 98000, δηλαδή να κάνει μια προκαταβολή € 500 + € 20, € 65 + € 10, € 250 + € 30, € 700 + € 40, . € 2750 + € 50, € 9800 + € 50.

  Οι όροι και η διαδικασία της πρόσθεσης των πιστωτικών μπόνους στον Κύριο επταθέσιο πίνακα των παραγγελιών

  Η ελάχιστη προϋπόθεση για την παραλαβή του προσόντος για την απόκτηση των Πιστωτικών μπόνους:

  Ο Αγοραστής, ο Κάτοχος της παραγγελίας πρέπει να προσελκύσει τουλάχιστον δύο νέες παραγγελίες στον Κύριο επταθέσιο πίνακα των παραγγελιών. Αυτές οι προσελκυμένες παραγγελίες θα ληφθούν υπόψη σε όλους τους επόμενους κύκλους.

  Η παραγγελία του Αγοραστή για την εκτέλεσή της, πρέπει να περάσει τρείς κύκλους του Κύριου επταθέσιου πίνακα των παραγγελιών. Για την παραλαβή της ανταμοιβής σε ποσό των 2100 πιστωτικών μπόνους, ο Αγοραστής πρέπει να προσελκύσει στον Κύριο επταθέσιο πίνακα τουλάχιστον δύο νέες Παραγγελίες βρίσκοντας σε οποιοδήποτε επίπεδο του πρώτου κύκλου του Κυρίου επταθέσιου πίνακα των παραγγελιών.

  Εάν αυτή η προϋπόθεση τηρήθηκε, τότε στο τέλος του κάθε κύκλου στην Παραγγελία του αγοραστή προσθέτεται μια ανταμοιβή των μπόνους στο ποσό των 2100 πιστωτικών μπόνους, από τα οποία αφαιρούνται πιστωτικά μπόνους (15%) ώς αμοιβή για τη διεκπεραίωση της Παραγγελίας. Για τα υπόλοιπα πιστωτικά μπόνους αγοράζονται οι ράβδοι του επενδυτικού χρυσού.

  Μετά την ολοκλήρωση της Παραγγελίας, ο Αγοραστής μπορεί να κάνει μια νέα Παραγγελία ή να παραταθεί την παλιά παραγγελία, επανεπενδύοντας 740 πιστωτικά μπόνους ή να κάνει αυτόματα μια παραγγελία για € 27500 επενδύοντας 2800 πιστωτικά μπόνους. Η συμμετοχή του Αγοραστή στο πρόγραμμα μάρκετινγκ Swissgolden συνεχίζεται, η προηγουμένως προσκεκλημένες παραγγελίες λαμβάνονται υπόψη κατά την επόμενη πρόσθεση των πιστωτικών μπόνους.

  Ειδικοί όροι της πρόσθεσης των πιστωτικών μπόνους στον Κύριο επταθέσιο πίνακα των παραγγελιών.

  Αν υπάρχει μόνο μια προσκεκλημένη Παραγγελία σε οποιοδήποτε επίπεδο ή ο Αγοραστής δεν προσέλκυσε καμία Παραγγελία στον Κύριο επταθέσιο πίνακα, τότε δεν έχει δικαίωμα για την παραλαβή της ανταμοιβής. Αυτός ο κύκλος δεν λαμβάνεται υπόψη εις βάρος της εκτέλεσης της παραγγελίας. Τα πιστωτικά μπόνους δεν προσθέτονται. Γίνεται μια αυτόματη επιστροφή της Παραγγελίας του αγοραστή στην αρχή του κύκλου μέχρι να ολοκληρωθεί ο όρος του μάρκετινγκ για την προσέλκυση τουλάχιστον δύο παραγγελιών. Η παραγγελία του αγοραστή επιστρέφει στην αρχική της θέση και πάλι αρχίζει την κίνηση για την ανταμοιβή. Η προσκεκλημένη παραγγελία αποθηκεύεται για το δεύτερο και το τρίτο κύκλο.

  Αν στην Παραγγελία του Αγοραστή δεν προσθέτεται η μέγιστη ανταμοιβή μετά από το πέρασμα των τρειών κύκλων του Κυρίου επταθέσιου πίνακα, ο Κάτοχος της παραγγελίας έχει δικαίωμα να ολοκληρώσει την Παραγγελία του εις βάρος των μετρητών μέχρι το συνολικό ποσό της εκτέλεσης της παραγγελίας και να αποκτήσει τους ήδη διαθέσιμους ράβδους επενδυτικού χρυσού από την αποθήκη ή να τους πουλήσει πίσω στην εταιρεία. Η παραγγελία θα θεωρηθεί ολοκληρωμένη. Ο Αγοραστής μπορεί να καταγράψει μια νέα παραγγελία μέσω επανεπένδυσης των 740 πιστωτικών μπόνους για άλλους 3 κύκλους.

  Εάν η Παραγγελία του πελάτη έχει περάσει δύο κύκλους του Κύριου επταθέσιου πίνακα και ο πελάτης δεν προσέλκυσε κανέναν ή μόνο έναν αγοραστή, για την προπληρωμή του στο ποσό των € 700 αγοράζεται χρυσό και η Παραγγελία του αφαιρείται από το πρόγραμμα μάρκετινγκ. Ο χορηγός, ο διαιτητής χάνει μια ειδική μονάδα. Εάν ο πελάτης επιθυμεί να συμμετάσχει και πάλι στο πρόγραμμα μάρκετινγκ, μπορεί να κάνει μια νέα Παραγγελία, να αγοράσει χρυσό για το ποσό των 7000 ευρώ, 27500 ευρώ ή 98000 ευρώ, δηλαδή να κάνει μια προκαταβολή των € 500 + € 20, € 65+ € 10, € 250+ € 30, € 700+ € 40, € 2750+ € 50, € 9800+ € 50.

  Οι όροι και η διαδικασία της πρόσθεσης των πιστωτικών μπόνους στο V.I.P. πίνακα των παραγγελιών

  Η ελάχιστη προϋπόθεση για την παραλαβή του προσόντος για την απόκτηση των Πιστωτικών μπόνους:

  Ο Αγοραστής, ο Κάτοχος της παραγγελίας πρέπει να προσελκύσει τουλάχιστον δύο νέες παραγγελίες στο V.I.P. πίνακα των παραγγελιών. Αυτές οι προσελκυμένες παραγγελίες θα ληφθούν υπόψη σε όλους τους επόμενους κύκλους.

  Η παραγγελία του Αγοραστή για την εκτέλεσή της, πρέπει να περάσει δύο κύκλους του V.I.P. πίνακα παραγγελιών. Για την παραλαβή της μέγιστης ανταμοιβής σε ποσό των 8250 πιστωτικών μπόνους, ο Αγοραστής πρέπει να προσελκύσει στο V.I.P. πίνακα τουλάχιστον δύο νέες Παραγγελίες. Επιπροσθέτως, για την παραλαβή της μέγιστης ανταμιβής δεν έχει σημασία σε ποιό επίπεδο βρισκόταν η παραγγελία του αγοραστή του V.I.P. πίνακα των παραγγελιών κατά την προσέλκυση των παραγγελιών.

  Εάν αυτή η προϋπόθεση τηρήθηκε, τότε στο τέλος του κάθε κύκλου στην Παραγγελία του αγοραστή προσθέτεται μια ανταμοιβή των μπόνους στο ποσό των 8250 πιστωτικών μπόνους, από τα οποία αφαιρούνται πιστωτικά μπόνους (15%) ώς αμοιβή για τη διεκπεραίωση της Παραγγελίας. Για τα υπόλοιπα πιστωτικά μπόνους αγοράζονται οι ράβδοι του επενδυτικού χρυσού.

  Μετά την ολοκλήρωση της Παραγγελίας, ο Αγοραστής μπορεί να καταγράψει μια νέα Παραγγελία ή να παραταθεί την παλιά παραγγελία, επανεπενδύοντας 2800 πιστωτικά μπόνους. Η συμμετοχή του Αγοραστή στο πρόγραμμα μάρκετινγκ Swissgolden συνεχίζεται, η προηγουμένως προσκεκλημένες παραγγελίες λαμβάνονται υπόψη κατά την επόμενη πρόσθεση των πιστωτικών μπόνους.

  Ειδικοί όροι της πρόσθεσης των πιστωτικών μπόνους στον V.I.P. πίνακα των παραγγελιών.

  Οι ειδικοί όροι της πρόσθεσης των πιστωτικών μπόνους ενεργούν σε περίπτωση που ο Αγοραστής προσέλκυσε στον V.I.P. πίνακα λιγότερο από δύο νέες Παραγγελίες.

  Μια προσκεκλημένη Παραγγελία σε οποιοδήποτε επίπεδο δίνει δικαίωμα για την παραλαβή της ανταμοιβής των μπόνους σε ποσοστό 2750 πιστωτικών μπόνους και η παραγγελία πηγαίνει στο δεύτερο κύκλο του V.I.P. πίνακα παραγγελιών. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής δεν προσέλκυσε καμιά παραγγελία V.I.P. στον πίνακα, δεν έχει δικαίωμα αμοιβής. Αυτός ο κύκλος δεν λαμβάνεται υπόψη εις βάρος της εκτέλεσης της παραγγελίας. Τα πιστωτικά μπόνους δεν προσθέτονται.

  Γίνεται μια αυτόματη επιστροφή της Παραγγελίας του αγοραστής στην αρχή του κύκλου μέχρι να ολοκληρωθεί ο όρος του μάρκετινγκ για την προσέλκυση τουλάχιστον δύο παραγγελιών. Η παραγγελία του αγοραστή επιστρέφει στην αρχική της θέση και πάλι αρχίζει την κίνηση για την ανταμοιβή. Η προσκεκλημένη παραγγελία αποθηκεύεται για το δεύτερο και τρίτο κύκλο.

  Εάν ο Κάτοχος της παραγγελίας προσελκύει νέες παραγγελίες στο δεύτερο και τρίτο κύκλο του V.I.P. πίνακα, η παραγγελία λαμβάνει τη μέγιστη ανταμοιβή.

  Αν στην Παραγγελία του Αγοραστή δεν προσθέτεται η μέγιστη ανταμοιβή μετά από το πέρασμα των τριών κύκλων του V.I.P. πίνακα, ο Κάτοχος της παραγγελίας έχει δικαίωμα να ολοκληρώσει την Παραγγελία του εις βάρος των μετρητών μέχρι το συνολικό ποσό της εκτέλεσης της παραγγελίας και να αποκτήσει τους ήδη διαθέσιμους ράβδους επενδυτικού χρυσού από την αποθήκη ή να τους πουλήσει πίσω στην εταιρεία. Η παραγγελία θα θεωρηθεί ολοκληρωμένη. Ο Αγοραστής μπορεί να καταγράψει μια νέα παραγγελία μέσω επανεπένδυσης των 2800 πιστωτικών μπόνους για άλλους 3 κύκλους.

  Εάν η Παραγγελία του πελάτη έχει περάσει τρεις κύκλους του V.I.P. πίνακα και ο πελάτης δεν προσέλκυσε κανέναν ή μόνο έναν αγοραστή, για την προπληρωμή του στο ποσό των € 2750 αγοράζεται χρυσό και η Παραγγελία του αφαιρείται από το πρόγραμμα μάρκετινγκ. Ο χορηγός, ο διαιτητής χάνει μια ειδική μονάδα. Εάν ο πελάτης επιθυμεί να συμμετάσχει και πάλι στο πρόγραμμα μάρκετινγκ, μπορεί να κάνει μια νέα Παραγγελία, να αγοράσει χρυσό για το ποσό των 7000 ευρώ, 27.500 ευρώ και 98000 ευρώ ή να κάνει μια προκαταβολή των € 500 + € 20, 700 € + 40 €, 180 € + 20 €, 2750 € + 50 € ή 9800 € + 50 €.

  Οι όροι και η διαδικασία της πρόσθεσης των πιστωτικών μπόνους στο V.I.P. PLUS πίνακα των παραγγελιών

  Η ελάχιστη προϋπόθεση για την παραλαβή του προσόντος για την απόκτηση των Πιστωτικών μπόνους:

  Ο Αγοραστής, ο Κάτοχος της παραγγελίας πρέπει να προσελκύσει τουλάχιστον δύο νέες παραγγελίες στο V.I.P. PLUS πίνακα των παραγγελιών. Αυτές οι προσελκυμένες παραγγελίες θα ληφθούν υπόψη σε όλους τους επόμενους κύκλους.

  Η παραγγελία του Αγοραστή για την εκτέλεσή της, πρέπει να περάσει τρείς κύκλους του V.I.P. PLUS πίνακα των παραγγελιών. Για την παραλαβή της μέγιστης ανταμοιβής σε ποσό των 29 400 πιστωτικών μπόνους, ο Αγοραστής πρέπει να προσελκύσει στο V.I.P. PLUS πίνακα τουλάχιστον δύο νέες Παραγγελίες. Επιπροσθέτως, για την παραλαβή της μέγιστης ανταμιβής δεν έχει σημασία σε ποιό επίπεδο βρισκόταν η παραγγελία του αγοραστή του V.I.P. PLUS πίνακα των παραγγελιών κατά την προσέλκυση των παραγγελιών.

  Εάν αυτή η προϋπόθεση τηρήθηκε, τότε στο τέλος του κάθε κύκλου στην Παραγγελία του αγοραστή προσθέτεται μια ανταμοιβή των μπόνους στο ποσό των 29400 πιστωτικών μπόνους, από τα οποία αφαιρούνται πιστωτικά μπόνους (15%) ώς αμοιβή για τη διεκπεραίωση της Παραγγελίας. Για τα υπόλοιπα πιστωτικά μπόνους αγοράζονται οι ράβδοι του επενδυτικού χρυσού.

  Μετά την ολοκλήρωση της Παραγγελίας, ο Αγοραστής μπορεί να καταγράψει μια νέα Παραγγελία ή να παραταθεί την παλιά παραγγελία, επανεπενδύοντας 9850 πιστωτικά μπόνους. Η συμμετοχή του Αγοραστή στο πρόγραμμα μάρκετινγκ Swissgolden συνεχίζεται, η προηγουμένως προσκεκλημένες παραγγελίες λαμβάνονται υπόψη κατά την επόμενη πρόσθεση των πιστωτικών μπόνους.

  Ειδικοί όροι της πρόσθεσης των πιστωτικών μπόνους στο V.I.P. PLUS πίνακα των παραγγελιών.

  Οι ειδικοί όροι της πρόσθεσης των πιστωτικών μπόνους ενεργούν σε περίπτωση που ο Αγοραστής προσέλκυσε στο V.I.P. PLUS πίνακα λιγότερο από δύο νέες Παραγγελίες.

  Μια προσκεκλημένη Παραγγελία σε οποιοδήποτε επίπεδο δίνει δικαίωμα για την παραλαβή της ανταμοιβής των μπόνους σε ποσοστό 10000 πιστωτικών μπόνους και η παραγγελία πηγαίνει στο δεύτερο κύκλο του V.I.P. PLUS πίνακα των παραγγελιών. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής δεν προσέλκυσε καμιά παραγγελία V.I.P. PLUS στον πίνακα, δεν έχει δικαίωμα αμοιβής. Αυτός ο κύκλος δεν λαμβάνεται υπόψη εις βάρος της εκτέλεσης της παραγγελίας. Τα πιστωτικά μπόνους δεν προσθέτονται.

  Γίνεται μια αυτόματη επιστροφή της Παραγγελίας του αγοραστή στην αρχή του κύκλου μέχρι να ολοκληρωθεί ο όρος του μάρκετινγκ για την προσέλκυση τουλάχιστον δύο παραγγελιών. Η παραγγελία του αγοραστή επιστρέφει στην αρχική της θέση και πάλι αρχίζει την κίνηση για την ανταμοιβή. Η προσκεκλημένη παραγγελία αποθηκεύεται για το δεύτερο και τρίτο κύκλο.

  Εάν ο Κάτοχος της παραγγελίας προσελκύει νέες παραγγελίες στο δεύτερο και τρίτο κύκλο του V.I.P. PLUS πίνακα, η παραγγελία λαμβάνει τη μέγιστη ανταμοιβή.

  Αν στην Παραγγελία του Αγοραστή δεν προσθέτεται η μέγιστη ανταμοιβή μετά από το πέρασμα των τριών κύκλων του V.I.P. PLUS πίνακα, ο Κάτοχος της παραγγελίας έχει δικαίωμα να ολοκληρώσει την Παραγγελία του εις βάρος των μετρητών μέχρι το συνολικό ποσό της εκτέλεσης της παραγγελίας και να αποκτήσει τους ήδη διαθέσιμους ράβδους επενδυτικού χρυσού από την αποθήκη ή να τους πουλήσει πίσω στην εταιρεία. Η παραγγελία θα θεωρηθεί ολοκληρωμένη. Ο Αγοραστής μπορεί να καταγράψει μια νέα παραγγελία μέσω επανεπένδυσης των 9850 πιστωτικών μπόνους για άλλους 3 κύκλους.

  Εάν η Παραγγελία του πελάτη έχει περάσει τρεις κύκλους του V.I.P. PLUS πίνακα και ο πελάτης δεν προσέλκυσε κανέναν ή μόνο έναν αγοραστή, για την προπληρωμή του στο ποσό των € 9800 αγοράζεται χρυσό και η Παραγγελία του αφαιρείται από το πρόγραμμα μάρκετινγκ. Ο χορηγός, ο διαιτητής χάνει μια ειδική μονάδα. Εάν ο πελάτης επιθυμεί να συμμετάσχει και πάλι στο πρόγραμμα μάρκετινγκ, μπορεί να κάνει μια νέα Παραγγελία, να αγοράσει χρυσό για το ποσό των 7000 ευρώ, 27.500 ευρώ και 98000 ευρώ ή να κάνει μια προκαταβολή των € 500 + € 20, 700 € + 40 €, 180 € + 20 €, 2750 € + 50 € ή 9800 € + 50 €.

  Αλλαγή του χορηγού.

  •         Sponsor can be changed within 72 hours since payment was made in the system.
  •         Company can change sponsor for free at client’s request within 72 hours since payment was made.
  •         Upon termination of this period sponsor can be changed only after 180 days will pass if no new registrations were made under your order within this period of time (Settings - Summary). The obligatory requirement is to introduce 2 new direct referrals on your table of orders.
  •         Sponsor can be changed only to the nearest upperline active sponsor in your structure.
  •         Change of Sponsor for qualification purposes is not permitted.
  •         Change of Sponsor procedure costs 50 Euros and is paid by means of a technical coupon for 50 Euros.

  Αλλαγή του πίνακα.

  1.     Client’s order can be transferred to other table of orders only from the first level of the table of orders within 72 hours since the payment was made by client’s request.

  2.     If within 72 hours since registration is placed in the table of orders client makes request for transfer of registration to other table of orders and his registration is on the second or third level of table of orders he pays 100 Euros (two technical coupons of 50 Euros) for technical works on restoring of tables in the original  position.

  3.     If upon termination of 60 days client’s order is still on the first level of the table of orders in the first cycle then his order can be transferred to the other table of orders along with orders of his referrals being also on the first level by his request.

  4.     If client’s order is still on the first level of the table of orders in the second or third cycle then he has right  to transfer his order to the other table of orders within 60 days after placement of order in that table of orders. Upon termination of 60 days client does not have this right anymore.

  5.     If Client’s order is on the second or third level its transfer is possible only by replacement by other registration being on the same level by authorization of sponsors of these structures. This transfer is paid by a technical coupon for 50 Euros.

  6.     All clients being in the initial table of orders should agree to the transfer of order to the other table of orders.

  7.     Transfer of registration to the other table of orders for completion of table of orders is not permitted when there is only one vacant place left.

  8.      If Client’s order is on the second or third level its transfer is possible only by replacement by other registration being on the same level by authorization of sponsors of these structures. This transfer is paid by a technical coupon for 50 Euros.

  9.     Company reserves the Right to reject order transfer without giving reasons for it.

  10.   Order transfer services costs 50 Euros and is paid by means of a technical coupon for 50 EUR.

  11.   Within 72 hours since account activation any changes can be made only once and in this case right to cancel account as well as any other changes is forfeited.

  Ηγετικό πρόγραμμα

  Η παραγγελία του αγοραστή, που βρίσκεται στον Κύριο πίνακα παραγγελιών, λαμβάνει μια πρόσθετη ανταμοιβή των μπόνους (μονάδες μπόνους) όταν κάτω από αυτή την Παραγγελία λαμβάνουν ανταμοιβή δύο ευθείες προσκεκλημένες

  Παραγγελίες (ο πρώτος κύκλος), και κάτω από καθεμία από αυτές λαμβάνουν ανταμοιβή ακόμα δύο Παραγγελίες (ο πρώτος κύκλος). Η Παραγγελία του αγοραστή, που βρίσκεται στο V.I.P. πίνακα παραγγελιών λαμβάνει μια πρόσθετη ανταμοιβή μπόνους (μονάδες μπόνους) όταν κάτω από αυτή την Παραγγελία λαμβάνουν μια ανταμοιβή μπόνους δύο ευθείες προσκεκλημένες Παραγγελίες (ο πρώτος κύκλος).

  Η Παραγγελία του αγοραστή αρχίζει να ανεβάζει στο ηγετικό πρόγραμμα και να συμμετέχει στα κέρδη του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

  Τα πιστωτικοί μπόνους λαμβανόμενα από το ηγετικό πρόγραμμα προσθέτονται μόνο για την αγορά του επενδυτικού χρυσού.

  Οι μονάδες μπόνους για την Παραγγελία του αγοραστή σύμφωνα με το ηγετικό πρόγραμμα υπολογίζονται ώς εξής:

  Ο αριθμός των λαμβανόμενων πιστωτικών μπόνους για την προσκεκλημένη παραγγελία στο τέλος του κάθε κύκλου, για τα οποία αγοράστηκε επενδυτικό χρυσό, διαιρούμενο με τη σταθερή 500

  Το ηγετικό πρόγραμμα έχει 11 επίπεδα, τα επίπεδα τοποθετημένα από κάτω προς τα πάνω:

  15 επίπεδο             

  1000000 μονάδες   

  75  πιστωτικούς μπόνους

  14 επίπεδο

  800000 μονάδες

  70  πιστωτικούς μπόνους

  13 επίπεδο

  600000 μονάδες          

  65  πιστωτικούς μπόνους

  12 επίπεδο  

  400000 μονάδες

  60  πιστωτικούς μπόνους

  11 επίπεδο

  200000 μονάδες

  55  πιστωτικούς μπόνους

  10 επίπεδο

  100000 μονάδες  

  54  πιστωτικούς μπόνους

  9 επίπεδο

  50000 μονάδες

  52  πιστωτικούς μπόνους

  8 επίπεδο

  25000 μονάδες

  50  πιστωτικούς μπόνους

  7 επίπεδο

  10000 μονάδες

  48  πιστωτικούς μπόνους

  6 επίπεδο

  5000 μονάδες

  45  πιστωτικούς μπόνους

  5 επίπεδο

  2500 μονάδες

  40  πιστωτικούς μπόνους

  4 επίπεδο

  1000 μονάδες

  35  πιστωτικούς μπόνους

  3 επίπεδο

  300 μονάδες

  30  πιστωτικούς μπόνους

  2 επίπεδο

  100 μονάδες

  25  πιστωτικούς μπόνους

  1 επίπεδο

   

  20  πιστωτικούς μπόνους                   

  Ο Κάτοχος της παραγγελίας έχει δικαίωμα:Πώληση, αποθήκευση και παράδοση χρυσού

  Να πουλήσει τους ράβδους χρυσού πίσω στην Εταιρεία στην τιμή της αγοράς της τρέχουσας ημέρας.

  Να αθήσει τους αγορασμένους ράβδους χρυσού για αποθήκευση στην ειδική αποθήκη.

  Να λάβει τους αγορασμένους ράβδους χρυσού με το ασφαλισμένο ταχυδρομείο ή να τα λάβει από την αποθήκη.

  Ο αγοραστής πληρώνει όλα τα έξοδα της παράδοσης του χρυσού.

  Το κόστος της παράδοσης καθορίζεται από την ταχυδρομική υπηρεσία, ανάλογα με τον τόπο της παράδοσης.

  Στις χώρες όπου υπάρχει ΦΠΑ και εισαγωγικοί δασμοί για πολύτιμα μέταλλα, ο Αγοραστής είναι υπεύθυνος ο ίδιος για την παράδοση και την παραλαβή της παραγγελίας

  Η πληρωμή για την αποθήκευση του χρυσού σε μια εξειδικευμένη αποθήκη είναι 1,2% ετησίως ή 0,1% ανά μήνα από την αξία των ράβδων χρυσού του Αγοραστή.

  Η πληρωμή για την αποθήκευση λαμβάνεται κατά την πρώτη ημέρα του κάθε μήνα, για ράβδους, που βρίσκονται αυτή την ημέρα στην αποθήκη.

  Οι ράβδοι χρυσού βάρους 1 γραμμαρίου, που αποκτήθηκαν κατά την πληρωμή του Κουπονιού-παραγγελίας, αποθηκεύονται δωρεάν μέχρι την πρώτη ανταμοιβή μπόνους.

  Το δικαίωμα της ακύρωσης της Παραγγελίας

  1. The Customer has the right to a full refund of his/her money within 72 hours from the date of payment by completing the application to the Company. In order to avoid a controversial situation, relating to the security of the account, the company will have 30 calendar days from the time of the Customer 's application, in which to consider the issue of the refund of the said money. At no time will this waiting period affect the return of the Customer 's money if the security is not breached*

  2. The Customer has the right to sell gold bars back to the company or to leave them for safekeeping. After cancellation customer’s data is blocked for 180 days, upon expiry of this term he/she can make his/her order again with any sponsor which he/she chooses. Funds are deposited on the internal customer’s account and he/she can withdraw them only to his/her personal bank account. At any stage of order, the customer is entitled to pay the full amount of Order (1800€, 7000€, 27500€ or 98000€ including the order processing fee in amount of 15%).

  *The Amendment 1 shall enter into force from the date of publication (August 6, 2018) and does not apply to legal relations of the parties arising before that date.

  Φόροι

  Ο Αγοραστής είναι υπεύθυνος για την πληρωμή των φόρων επί του εισοδήματος από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Swissgolden.